Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turistik İşletmelerin Belge ve Plaket Ücretleri 2024 Yılı Güncellemesi

12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ve ilgili Tebliğ hükümleri gereğince; turizm yatırım ve işletmelerine düzenlenen belge ve plaketlerin ücretleri her yıl Bakanlığımızca belirlenmektedir.

Buna göre 2024 yılında uygulanmak üzere; Bakanlık Makamının 04.01.2024 tarihli ve 4611952 sayılı Makam Olur'u ile belirlenen belge ve plaket bedelleri ile 30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen turistik müessese harçlarına ilişkin liste yayımlanmıştır.

Belge Ücretleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi'nin Ziraat Bankası hesabına TR35 0001 0017 4503 4831 7055 39 IBAN numası ile, Müessese Harcı ise vergi dairelerine 9251 kodu ile Turizm Harcı olarak ödenecektir.