Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Maniler

Yörede yapılan derlemeler sonucunda tespit edilip kayıt altına alınan manilerden örnekler: 

Tamda kürek kırıldı
Kız oğlana vuruldu
Verin kızı oğlana
Dünya böyle kuruldu

Bahçelerde hurmayım
Yeşilbaşlı turnayım
Başkasını seversem
Gençliğime doymayım


Dağlarda kar kalmadı
Yürekte fer kalmadı
Daha çok yazacaktım
Kâğıtta yer kalmadı


İki çeşme yan yana
Su içtim kana kana
Sevdiğimin annesi
Olsun bana kaynana

Hisarın ardı bayır
Gülü dikenden ayır
Bir elma versene
Hem sevaptır hem hayır

Dağdan kestim kereste
Kuş besledim kafeste
Yârin hasta dediler
Yetiştim son nefeste

Cılk yumurta pişer mi?
Pişmeden şişer mi?
Sen gâvur ben Müslüman
Bize nikâh düşer mi?
Samsun’a paşa geldi
Potinim taşa geldi
Kız seni kaçırırım da
Askerlik başa geldi
Şu odanın kilidi
Üstünü toz bürüdü
Yar orada ben burda
Yarı ömrüm çürüdü

Fındık dalda tekleme
Kız entarin ekleme
Benden sana fayda yok
Boş kapıyı bekleme

Pınar başında şapşak
Küskün isek barışak
Aramız uzak düştü
Mektup ile konuşak
Karanfilin kurusu
Geçti güzel sürüsü
Sürüsünden fayda yok
Yaktı beni birisi
Fındık serdim harmana
Karışıyor samana
İkimizin sevdası
Kaldı ahir zamana

Elmalıktan aşağı
Yol iniyor adaya
İkimizi koysunlar
Bir daracık odaya

Elma attım kızlara
Yuvarlandı düzlere
Sende pişman olursun
Söylediğin sözlere

Gemi geliyor gemi
Çaltı burnundan beri
Kız Allah’ın seversen
At başından çemberi

Açılın geri geri
Olsun bir horan yeri
Horan yeri saz ister
Oynamaya kız ister

Bu dağın ardı kamış
Yârim mektup yollamış
Mektubu baş üstüne
Kendi niye gelmemiş

Bu saçak viran saçak
Dayansam yıkılacak
Şimdi bir moda çıkmış
Nişanlılar kaçacak

Ben bir avuç kemerim
Parıl parıl parlarım
Akranıma düşmedim
Gençliğime yanarım

Yeni cami minaresi
Seksen yerden penceresi
Hanım abla uykuya dalmış
Yandı pilav tenceresi
Samsun yolu dolaşık
Çay takımı bulaşık
Gözlerime baksana
Hem sevdalı hem âşık
Su gelir bulanarak
Dereyi dolanarak
Buna can mı dayanır
Yar geçti salınarak

Dolmuş geliyor dolmuş
Dolmuşun rengi solmuş
Geçmiş olsun deyin bana
Sevdiğim gelin olmuş

Çemberimin ucuna
Sakız bağlarım sakız
Doğru söyle sevdiğim
Sever misin başka kız

Ev önünde kuyu var
Şeker gibi suyu var
Şimdi yârim geçecek
Fidan gibi boyu var

Gürgen yaprak açmadan
Dibi serin olur mu?
Ben güzeli sevmeden
Güzelden yar olur mu?

Duvar üstünde kilim
Gel otur benim gülüm
Ne dedim de darıldın
Çürüsün ağzım dilim

Irmak kıyısı yılgın
Üç yiğit bana vurgun
İkisi şöyle dursun
Birisi boyuma uygun
Dağda tavşan yayılır
Kız saçların sayılır
Çıkma çardak başına
Seni gören bayılır
Derdim var seller gibi
Diyemem eller gibi
Kurudum katık oldum
Meyvesiz dallar gibi
Altın yüzük parmakta
Balık oynar ırmakta
Şu benim sevdiceğim
Karşıdaki konakta
Kayalıktan kayarım
Yoktur benim ayarım
Ben bu dertten ölürsem
Kaderime sayarım
Fındık dalda tekleme
Yar fistanın ekleme
Gidiyorum gurbete
Gelir diye bekleme
Mektubum dört köşeli
İçinde gül döşeli
Ağlamadığım gün yok
Yardan ayrı düşeli
Ata binen ağadır
Atın yolu dağadır
Kömür gözlü a yârim
Bu manilerim sanadır
Ağaca attım urgan
Dibinde sarı yorgan
O yar benim olursa
Kesecem çifte kurban
Dama koydum yakacak
Şimdi yaylı kalkacak
Ben gidiyom askere
Sana kimler bakacak
Karyolanın yayları
Ben beklerim ayları
Yârim gelecek diye
Yapıyorum çayları
Pencereden bakıyor
Kitap almış okuyor
Perçemine mis çalmış
Yel estikçe kokuyor
Duman geliyor duman
Kalksana yollarımdan
Düştüm yolun altına
Çeksene kollarımdan
Ekinler orak oldu
Yakınlar ırak oldu
Kömür gözlü sevdiğim
Kalbime merak oldu