Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kongre Turizmikongre.jpeg

Samsun sadece şehir içi ve şehirler arası ölçekte değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte de ulaşımı kolay bir şehirdir. Deniz, hava, kara ve tren yoluyla ulaşılabilen şehir, kongre turizmi için gerekli bütün donanımlara sahiptir.  Otel, alışveriş merkezleri ve yeme-içme tesislerinin ağırlıklı olarak sahil hattında bulunması ve bu tesislere ulaşımın kolaylığı şehri kongre turizmi için cazibe merkezi haline getirmektedir. Misafirler, bahse konu bu çekim noktalarına ve dahasına (uluslararası fuar alanı ve stadyumlar vb.) gerek tramvay ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla, gerekse de özel araçlarla rahatça ve alternatifli yollarla ulaşabilmektedir.

Samsun 30 turistik belgeli  ve inşaat halindeki 7 adet yatırım belgeli konaklama tesisiyle kongre turizmi için yeterli konaklama ve ağırlama altyapıyısına da sahiptir. Bütün bunlara ek olarak yine şehir içinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından yaptırılan kongre salonları da mevcuttur.

Samsun is an easily accessible city not only inner city and intercity, but also internationally. You can easily access the city by seaway, airway, highway and railway. The city is well equipped in terms of congress tourism. Hotels, shopping malls and food&beverage facilities are generally located on the coast line and thanks to easy transportation, the city is center of attention for congress tourism. Guests can access those places and more (international fairground and stadiums etc.) by public transportation vehicles or their own cars.

Samsun has enough accommodation capacity with 30 touristic licensed and 7 under construction investment licensed accommodation centers. In addition to all of those, there are congress halls in the city constructed by metropolitan and district municipalities.