Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Turizm Etkinlikleri (Touristic Activities)

Samsun'da turizmin vazgeçilmez üçlüsü deniz, kum, güneşin yanı sıra; artık birçok insanda tutku halini almış alternatif turizm aktivitelerinin gerçekleştirildiği alanları iç içe bulabilirsiniz.
13 tanesi mavi bayrağa sahip olan ve Yakakent'ten Terme'ye kadar uzanan sahil bandı üzerindeki doğal plajlar denize girmek için idealdir. Yakakent Çamgölü mevkiinde çam ormanlarıyla kaplı yemyeşil tepeler, masmavi sulara iner. Eşsiz güzellikteki sahili ile denizle iç içe bir yaşamın sürdürüldüğü şirin bir kıyı kasabası olan Yakakent'te gün batımı ise gerçekten görülmeye değer güzelliktedir.

Terme ilçesi bir de tarihin ilginç ve çekici savaşçı kadınlarının yaşadığı yer olarak bilinir.

Sahil bandı üzerinde Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerimizin topraklarının bir bölümünü kaplayan Kızılırmak Deltası; flora, fauna ve sulak alanıyla ülkemizin eko-turizm alanında en ilginç köşelerinden biridir.

Deltada, 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkiinde ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ağaçlardan oluşmuş Galeriç Ormanı yaban hayatı açısından oldukça ilgi çekicidir.

Samsun, termal turizm açısından da oldukça önemli merkezlere sahiptir. Havza ve Ladik kaplıcaları, iki bin yıldır bilinen sağlık merkezleridir. Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri, Turizm Bakanlığı tarafından ‘Termal Turizm Merkezi’ olarak ilan edilmiştir. Ladik'teki Hamamayağı Kaplıcası ise ülkemizdeki birinci derecede önemli ve öncelikli kaplıca merkezlerindendir. Radyoaktif özellik gösteren Ladik kaplıca suları, organizma üzerinde uyarıcı etki yapar. Bu nedenle bu suya ‘Gençlik Suyu’ adı verilir. Havza ve Ladik'teki kaplıca sularının başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, kadın hastalıkları, sinirsel hastalıklar, eklem hastalıkları ve kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etki yaptıkları tıbbi olarak da kanıtlanmıştır.

Samsun'un yaylaları da diğer Karadeniz yaylaları gibi; yeşili, temiz havayı ve sessizliği özleyenlere kucak açmaya hazırdır. Samsun'dan yaylalara ulaşmak oldukça kolaydır. Yaylaların yolları aracınızla bile kolaylıkla gidebileceğiniz durumdadır.

Ladik-Akdağ yaylaları, Vezirköprü-Kunduz Dağı yaylaları her mevsim farklı güzellikleri barındırır. Kunduz yaylalarının orman dokusuyla iç içe oluşu ve ormanların Altınkaya Baraj Gölüyle birleşmesi bölgeye bambaşka bir güzellik kazandırmaktadır. Burası yayla turizminin yanı sıra doğa yürüyüşleri, su sporları, balık avcılığı, motor gezileri, çim kayağı, yamaç paraşütü ve kampçılık için son derece elverişli alanlara sahiptir. Bölgedeki Orman İşletme tesisi ise yaz-kış gelenlerin dinlenme ve konaklama ihtiyacını karşılamaktadır ancak tesislerde önceden rezervasyon yaptırmak gereklidir.

İlimizin birçok yaylasında şenlikler düzenlenmektedir. Detaylı bilgi için Şenlikler ve Festivaller takvimine bakabilirsiniz.

Samsun doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi alanlarıyla da dikkat çeker. Paleolitik dönemde yerleşim yeri olarak kullanılmış Tekkeköy mağara-kale yerleşimleri, M.Ö. 5000 yıllarından bu yana sürekli yerleşim yeri olarak kullanılagelmiş Bafra İkiztepe Höyüğü ve bugün bile sularını, galerilerini, merdivenlerini, görebileceğimiz 3000 yıl öncesinden gelen Kızılırmak Vadisindeki Asarkale, Paflagonlara ait kaya mezarları ve Amazonların yaptığı ileri sürülen Garpu Kalesi görülmeye değerdir.

Samsun'da Anadolu ahşap mimarisinin de en güzel örneklerini görebilirsiniz. Çarşamba'daki Göğçeli Cami bunlardan en ilginç olanıdır. Yapımında hiç çivi kullanılmamış olan yapı, kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte yaklaşık 800 yıldır sapasağlam ayakta kalmıştır.

 

In addition to the fantastic tourism trio sea, sand and sun; you may now find a number of alternative tourism activities in Samsun. The natural beaches on the coastline stretching from Yakakent to Terme, 13 of which have blue flags, are ideal for swimming.

In Yakakent district Camgolu picnic area, green hills covered with pine forests descend into deep blue waters. The sunset is truly worth seeing in Yakakent, which is a charming coastal town where people live together with the sea.

Terme is also known as the place where interesting and attractive warrior women as known as Amazons lived.

Kizilirmak Delta which covers an important part of the lands of Alacam, Bafra and 19 Mayis districts on the coastline, is one of the most interesting corners of our country in terms of eco-tourism with its marshy land, flora and fauna. In the delta, The Galeric forest which consists of deciduous trees is very interesting in terms of wildlife.

Samsun is the center of thermal tourism as well. Havza and Ladik thermal springs are health centers known for two thousand years. Havza district 25 Mayis Thermal Tourism Center was announced ‘Thermal Tourism Center’ by Ministry of Tourism. Hamamayagi Thermal Tourism Center in Ladik is one of the most important centers in our country. Ladik thermal waters which display radioactive behaviour stimulates the organism. That is why that water is called ‘Youth Water’. Thermal waters in Havza and Ladik have been medically proven that they have a positive effect on the treatment of diseases such as rheumatismal diseases, gynaecological diseases, joint diseases and arthritis.

Just as other high plateaus of the Black Sea Region, Samsun's plateaus offer a perfect sightseeing and fresh air to their visitors too. Moreover, they are easily accessible even with your own car.

In this regard, Ladik-Akdag plateaus, Vezirkopru-Kunduz Mountain plateaus be home to different beauties in every season. In addition to plateau tourism, Kunduz Mountain has extremely convenient areas for hiking, water sports, fishing, grass skiing, paragliding and camping. Forestry Department in the area, provides services of rest and accommodation four seasons. However, booking is needed.

Festivals are organised in many plateaus of the city. For further information, you can see the calendar.

Besides its natural beauties, Samsun also has significant historical sites. Tekkekoy cave-castle settlements used as settlements since the Paleolithic period (B.C. 5000) till today, Bafra Ikiztepe Mound, Asarkale in Kizilirmak Valley, rock tombs of the Paphlagonians and the Garpu Castle claimed to have been built by the Amazons are worth seeing.

You may also see the best samples of Anatolian wooden architecture in Samsun. Gogceli Mosque in Carsamba is the most interesting of these. The mosque was built by a special technique by interlacing logs without using any nail. The exact age of the structure is unknown, but it is believed to be older than 800 years according to carbon tests.

Finally, Samsun offers a number of different tourism activities in four seasons of the year.