Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mağara Turizmi


GetFoto.aspx.jpg


Tekkeköy Mağaraları

İlimizin Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Samsun’a 14 km, Tekkeköy merkeze 1 km uzaklıkta olup Paleolitik ve Kalkolitik dönem yerleşim yeridir. Bölgede ilk yaşam izlerinin görüldüğü bu mağaralar doğal olarak oluşmuş küçük mağaraların genişletilerek oyulması ile ortaya çıkmıştır. Aynı bölgede belediye tarafından işletilen bir de müze bulunmaktadır.

1941 yılında Prof. Dr. Kılıç KÖKTEN başkanlığında, Tahsin ÖZGÜÇ ve Nimet ÖZGÜÇ ‘ten oluşan bir heyet tarafından yapılan kazılar bir ay sürmüş, sonucunda Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Tunç Çağına ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. Çınarcık ve Fındıcak vadilerinin kesiştiği yerde bulunan ve her iki vadiye de hakim olan Delikli Kaya’nın geç dönem bir Frig Kalesi olduğu bilim insanlarının incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Bu mağaralarda yaşayan Paleolitik Çağ insanı madeni tanımamış, bütün aletlerini taş, ağaç ve kemikten yapmıştır. Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamışlar, taştan yontmak sureti ile yaptıkları el baltaları, mızrak uçları, kesiciler ve kazıyıcılar gibi çeşitli aletleri kullanmışlardır.

Tekkekoy Caves

Caves are in the Tekkekoy district of Samsun. The settlement is 14 km away from Samsun and 1 km away from Tekkekoy center. Caves are home to the first sparks of life in the area. There is also a museum run by the municipality.
As a result of the archaeological excavations carried out in 1941, remains belonging to the Paleolithic Period, Mesolithic Period and Bronze Age were found in the region. Paleolithic Period people living in the caves, did not know mine, they did all their tools by stone, tree and bone. It is free to visit at any time of the day, however there is no light in the cave.