Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Galeriç Ormanı (Subasar Orman)

Kızılırmak Deltasında bulunan Galeriç Ormanı, ülkemizdeki nadir subasar ormanlardan birisidir. Biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatmaktadır.

Bu bölgenin yaban hayatı açısından en ilginç alanları ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ormanlarıdır. Bu ormanlar günümüzde parçalanmıştır fakat Yörükler Beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı halen bütünlüğünü korumaktadır. Kızılırmak Deltası barındırdığı kuş varlığı açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu anlamda deltanın varlığı ülkemize uluslararası platformda prestij sağlayacağı gibi doğa turizmi, çevre eğitimi, bilimsel araştırma vb. konularda da çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.

 

Galeric Forest in the Kizilirmak Delta is one of the rare wetland forests in the country. There incubates 35 types of singing bird and the forest is very rich in biological diversity.

In the area, the fact that floor of dedicuous forests are filled with water in the spring is interesting for wildlife. Kizilirmak Delta is very important in that it embodies various bird types. Delta also has a potential for nature tourism, environmental education, scientific research etc.