Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sağlık Turizmi ve Kaplıcalar

Samsun "A Health Centre" Brochure in Russian.pdf
         Samsun "A Health Centre Brochure In English.pdf

   Samsun, sağlık sektörünün kamu ve özel yatırımlarla zenginleştiği, tıbbi alet üretiminde ülke genelinde merkez konumuna gelmiş ve ilaç üretiminde önemli potansiyeli olan bir ildir.
 
İlimiz, Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biridir.
 
250’e yakın kamu ve özel sağlık kuruluşu, 35 yıldır bölgeye hizmet veren ve sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kademelerdeki insan kaynağını yetiştiren tıp fakültesi, eğitim araştırma hastanesi, Havza ve Lâdik termal bölgesi, Anadolu’nun ilk ilaç fabrikası, cerrahi aletler sektöründe dünyada 3. kümelenme merkezi vb. özellikleriyle Karadeniz bölgesinin tek ve önemli sağlık kenti olan Samsun ulusal ve uluslararası sağlık kenti olmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 yılı itibariyle Sadece şehir merkezinde toplam 2628 yatak kapasiteli 5'i kamu hastanesi olmak üzere 15 hastaneye sahip olan Samsun bu anlamda rakamlarla da iddiasını ortaya koymaktadır.
 
Sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, sağlık hizmetlerini, gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sunabiliyor olması ve kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yapması, sağlık hizmetleri açısından önemli avantajlarımızdır.
 
Samsun’un bir diğer avantajı ise, kolay ulaşılabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde, kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti verebilecek potansiyele sahip bir çekim merkezi olmasıdır. Şehrimiz, teknolojinin bütün imkanlarını kullanabilecek ve bilgi birikimini hizmet talep edenlere uluslararası kalitede aktarabilecek güçlü bir sağlık sektörüne sahip olan, bölgenin en büyük kentidir.
 
Kaplıca/termal turizm için uygun potansiyele sahip olan ilimizde son yıllarda bu tür termal merkezlerin çevresindeki konaklama imkanları da bu potansiyeli avantaja dönüştürecek şekilde gelişmiştir.
 
İlimizde sağlık sektörünün tüm taraflarıyla ortak bir Samsun sağlık paydası oluşturulması amacı doğrultusunda fikir, eylem ve hedef birliği sağlanmıştır. Bu birlikteliğin ardından nihai hedef; ilimizin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kısa orta ve uzun vadeli hedef ve çalışmalarla bir sağlık kenti olmasıdır.
 
Buradan hareketle “Sağlık Kenti Samsun Projesi”; hizmet sunumu, termal altyapısı ve medikal-tıbbi aletler sektörlerinin çalışmalarının eş zamanlı ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde yürütülmesini kapsamaktadır.
 
Bu çalışmaların her bir alt başlığında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör taraflarını bir araya getiren Türkiye Sağlık Turizmi Federasyonu üyesi “Samsun Sağlık Turizm Derneği”, “Samsun-Havza Termal Su Yönetim Birliği” ve “Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği -MEDİKÜM” kurulmuş olup, çalışmalarını aktif bir şekilde yürütmektedirler.
 
Valiliğimizin himayesinde Uluslararası katılımcılarıyla geleneksel hale gelen “Uluslararası Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi Kongresi ve Sergisi” her yıl ilimizde gerçekleştirilmektedir.
 
Samsun Sağlık Serbest Bölgesi kurulması başta olmak üzere, bu kapsamda birçok proje üzerinde çalışmalar, özel sektör öncülüğünde ve Valiliğimizin himayesinde sürmektedir.

Kaynak : http://www.samsun.gov.tr/saglik-kenti-samsun