Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kunduz/Vezirköprü

 

Kunduz Dağına ulaşım Vezirköprü şehir merkezinden 51 km’lik asfalt bir yol ile sağlanmaktadır. Vezirköprü, karayolu ile Samsun’a 115 km, Havza’ya 20 km, Merzifon’a 40 km, Durağan’a 60 km ve Amasya’ya 61 km uzaklıktadır. Doğu-batı uzanımlı olan Kunduz Dağı'nın turizm amaçlı yararlanılan kesiminin ortalama yükseltisi 1100-1500 m arasındadır. Kunduz Dağının en yüksek noktası 1791 m ile Keltepe’dir.
Kunduz Dağında 1100 m’den itibaren nemli ormanlar yayılış göstermektedir. Bu yükseltilerde kayın (fagus orientalis), sarıçam (pinus sylvestris) ve bunlar arasında dağınık halde bulunan akçaağaç (acer campstre), ıhlamur (tilia rubra), gürgen (carpinus orientalis) ile kızılcık (cornus mas), yabani fındık (corylus avellana), muşmula (mespilus germanica) gibi ağaççık topluluklarına rastlanılmaktadır. Orman altı formasyonları olarak, kaplan otu (doronicum orientale) ve eğrelti (pteridium aquilinum) gibi otsu türler yaygın şekilde bulunmaktadır. Kunduz Dağında yaklaşık 1550 m’den sonra Keltepe’ye (1791 m) kadar ağaç toplulukları yerini otsu formasyonlara bırakmaktadır.
Kaynak: Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN (Kunduz Ormanları)

Adeta bir doğa harikası olan Kunduz Yaylasında geleneksel hale gelen şenlikler her yıl düzenlenmektedir. Her yıl ağustos ayının ilk haftasında yapılan şenliklere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda insanın katılımıyla Vezirköprü'de hareketli günler yaşanır. 2018 yılında yapılan şenlikte yağlı güreş yarışması da düzenlenmiş ve toplam 1040 güreşçi bu organizasyona katılmıştır. Kunduz ormanlarından geçerken geyik üretim çiftliğine uğramayı da unutmayınız.

You may reach through a 51 km asphalt way from Vezirkopru district city center. Vezirkopru is 115 km away from Samsun, 20 km away from Havza, 40 km away from Merzifon, 60 km away from Duragan and 61 km away from Amasya. Average altitude of the area used for touristic purposes in the Kunduz Mount is between 3608 and 4921 ft. Highest point of Kunduz Mount is Keltepe with 5875 ft altitude.

Source: Prof. Dr. Kemalettin SAHIN (Kunduz Forests)

Kunduz Plateau is a wonder of nature and there happens festivities every year. Vezirkopru lives busy days every year during the first week of august when many people both from the country and outside the country comes to festivities. In 2018 festivities, there was also an oil wrestling organised and 1040 wrestler took part in the organisation. Do not forget to stop by the deer farm when you visit Kunduz Forests.